MHF Ungdom Mitt

Inom vår region har ungdomsdistrikten fört en tillbakadragen verksamhet. För närvarande finns 2 rapporterandeungdomsklubbar Husum och Lit-Häggenås. MHF Ungdom Ångermanland och MHFUngdom Jämtland har i olika grad jobbat med distriktstyrelser.Svårigheter att rekrytera folk till styrelserna resulterade i att den12 juni ett första försök till sammanslagning gjordes. Med och stöttadevar vice ordförande Fredrik Olofsson i MHF Ungdoms förbundsstyrelse.Förslaget är att det nya ungdomsdistriktet skall kallas Mitt. Nysamlande ordförande är Tomas Nydahl, Husum.
Lycka till!
Fredrik

Drogförebyggande

Att jobba drogförebyggande för ungdomar är en fråga som ofta kommer uppnär vi planerar vår verksamhet i MHF. Ett exempel på detta vill jag förmedla från Lit. Med fritidsgården som ”motor” anordnas varje år en skolavslutningskväll på Hembygdsgården i Lit. Det sker den fredag som vårt högstadium slutar vårterminen. Sponsorer i form av företagen på orten men också kyrkan samt ett 10-tal föreningar som ställer upp med medarbetare hela kvällen gör att träffen innehåller flera musikuppträdanden. Här finns också hoppborg, mekanisk tjur m.m. MHF:s bidrag sista åren består av en eller flera moment i en 5-kamp under även kvällen mellan ungdomar och föräldrar. Just detta att kvällen besöks av alla åldrar även unga som ännu inte börjat skolan till mormor och morfar och alla där i mellan gör det till en trivsam kväll. Målet är att förhindra eleverna i avgångsklasserna åker till Östersund och firar med alkohol och droger. Fungerade det? Jo det gör det klockan 24.00 låter vi ropa upp alla i avgångsklasserna på scen och sedan de i en alkotest visat att de är nyktra får de alla en gåva.

Skolavslutning

Besvärligt att gå med fylleglasögon

I samband med Timrå kommuns skolavslutningen på Torget i Timrå fanns MHF med. Vi lånade NBVs fylleglasögon. Dessa glasögon har olika styrkor som motsvarar en alkoholkoncentration i blodet av 0,5, 1,0 och 1,5 promille. ”Gästerna” får ta på sig glasögonen och gå fot om fot längs en linje. Ett mycket effektfullt sätt att visa på alkoholens inverkan. Tyvärr var en del ”gäster” redan påverkade av droger, så det behövdes inga glasögon.
Noteras kan att Timrå kommun är starkt på gång i drogförebyggande arbete just nu. Den kampanj som Folkhälsoinstitutet och IOGT-NTO driver, ”Tänk Om” har Timrå kommun hakat på.
MatsValborgsmässoafton

Den 30:e april var några det MHFfare som passade på att dela ut 300 st. broschyrer ”är du schysst och köper ut” till besökare på Systemet, Hemköp och Coop. Arbetet uppskattades av många och avdelningen fick in en ny medlem, som stöd för det trägna arbete som föreningens funktionärer utför.
Det hjälper att synas ute på gator och torg, ett tacksamt arbete dessutom att sprida information på ett enkelt sätt.
Maud Näsholm