Pilotprojekt inom MHF Region XYZ

I trafiksäkerhetsarbetet som MHF bedriver finns ett stort behov av att informera människor om och om igen, nya människor behöver ny information och kunskap ärvs inte automatiskt, varför det är viktigt att undervisa hur saker och ting fungerar om igen. Regionen har mycket god kontakt med NBV och medlems- och samarbetsorganisationer. Från en av de senare har framförts ett önskemål om utbildning som leder fram till körkort. Våra nya svenskar inser att utan körkort är det svårt på arbetsmarknaden. Regionen sökte medel för detta och fick från utvecklingspotten vilket är glädjande. Projektet kan, om det faller väl ut, bli en del i nästa års projektkatalog. Med benäget stöd från NBV och Mats Danielsson skall en handledningsbok om projektet tas fram för att ge en god pedagogisk grund att stå på som passar MHF bra och kan spridas vidare till övriga regioner. Det är tacksamt att NBV deltar i framtagandet av en handbok för hur trafikteori förmedlas till dem som kanske inte har så stora kunskaper i vårt språk. Projektet riktar sig mot hela familjer; mamma, pappa och barn. Det kan var det som gör att regionen fick medel: vi är ju tydligt unika igen!! Projektet skall vara en del i det arbetet att möta de MHF inte tidigare träffat för att på ett informativt och spännande sätt bygga upp kunskap om trafiksäkerhet i verkligheten under kontrollerade former och se på kraften som många tar för given och inte känner i det dagliga livet.

Vältebilen ute i verksamheten

Vältebilen ute i verksamheten

Till hjälp kommer krocksläde och vältebil utgöra en bra grund för en del av projektet som även tar upp ”barn i bil” och trafiknykterhet. Krocksläden som stannar när den når 7 km/h vid ändläget är en bra start för att känna på bilbältet och krafterna som man lever med som fotgängare, cyklist och bilist. Vältebilen åskådliggör bilbältets funktion och ger ytterligare förståelse för dess nytta och hållbarhet. Många tror att man kan ta av sig bilbältet genom att trycka på bilbältesknappen som vanligt, även vid en olycka, men låsmekanismen är konstruerad så att så länge det finns spänning på bältet skall inte låset åka upp. Man behöver inte volta för att låsmekanismen skall fungera så, det räcker med att karossen lutar några grader eller en kraftig inbromsning för att den skall sitta fast. Notera dock att när spänningen tas bort från bältet fungerar låsmekanismen som vanligt igen. Varför har låset då den funktionen? Jo, för att bältet skall sitta fast genom hela krocken, även om t.ex. ett föremål eller en hand etc. kommer åt låsknappen. Det är därför viktigt att inte drabbas av panik utan istället vara medveten om vad som krävs för att komma loss. Det har ju faktiskt hänt att åkande försökt riva och slita i bältet även vid relativt enkla incidenter istället för att lugnt och metodiskt ta av sig bältet, det gäller bara att veta hur man gör. Bilbältet gör mest nytta om det ligger an mot kroppen, runt höft och lagom högt över axeln utan extra veck. Ett bilbälte som är snurrat eller vikt kan i värsta fall gå av vid en krock i 40 km/h. Som åkande bör du ta till vana att dra åt bältet en aning, men inte hårt, utan lagom. Det gör att kroppen fångas upp så tidigt som möjligt vid en kollision och inte riskerar att åka in i panelen på bilen, det är speciellt viktigt om man bär t.ex. vinterkläder eller liknande som innehåller mycket luft/dun som dämpar ingreppet av bromsen i bältesmekanismen. Var stolt över vår region! IngaSara Cardell & Jan-Erik Lärka

Trafiken är allas vårt ansvar

Vi som är ute och rör oss är tänkande varelser och kanske inte alltid medvetna längre om de tre enkla ledord som gavs oss som tog körkort på 60- och 70-talen: ansvar, hän­syn och omdöme. Med de orden i bagaget hos oss alla skulle inte många olyckor ske. När vi tar ansvar för våra handl­ingar och för våra med­ trafikanter blir trafiken inte bara säkrare, den blir ock­så trevligare. Ingen tror sig då om att ha rättigheter; det blir självklart att vi bara har skyldigheter. Med det se­nare för ögonen ger vi va­randra mer utrymme och visar mer förståelse för de som ännu inte lärt sig alla regler. Hänsyn innebär bl. a. att vi förstår bilars svårigheter med att kanske hinna stan­ na i halt väglag. Bilister må ha det största ansvaret för oskyddade trafikanter, men också kanske det svåraste uppdraget: att hantera tyngd och hastighet på ett så­dant sätt att ingen kommer till skada på grund av just detta. En bil kräver mer hän­syn av framföraren än s t. ex. en cykel. Nu skall det inte tolkas så att cyklister och gångtrafikanter inte be­ hö­ er visa hänsyn: här är v det lika viktigt att vi tar ett ge­ ensamt ansvar för trafiksituationen. Är det halt så är det halt för alla. Bilisterna behöver få möjlighet att se och att agera i tid: reflexer är en självklar utrustning även i stadsmiljö. Reflexjackor, reflexbric­kor eller reflexband är den bill­igaste livförsäkring du l kan ha! Så var det det här med omdöme. En av de enklaste sakerna med omdöme är att vi är opå­verkade av gifter, medi­ci­ner eller distraherande n tek­nik. Alkohol, narkotika ell­er andra droger gör oss l lätt omdömeslösa.

Det är så enkelt idag att skapa en säk­rare trafik genom att installera alkolås. Snart kommer också ”droglås” och det finns redan teknik som hit­tar de trafikanter som håll­er på att somna. Trötthet är lika farligt i trafiken som fylla. Men det finns också teknik som när den används un­der framförande av fordon gör oss olämpliga; mo­biltelefoner, musik”ma­skiner” och annat kom­munikationsliknande. Allt som tar bort fokus på öv­rig trafik är att betrakta r som omdömeslöst. Dagens tra­fiksituation kräver att vi samt­liga gör vårt yttersta l när det gäller att vi tar vårt en­skilda ansvar, att vi inser att hänsyn till andra är ett bra sätt att minska olyckor och att vårt eget omdöme är vik­tigt för vår egen och andras överlevnad i trafiken. Min far sa att alla andra i trafiken var okunniga, omdömeslösa och utan hänsyn: med de orden i minne så blir det lättare att förstå min sons ord: mottrafikanter. När man vänder på det van­liga så uppstår i bästa l fall ett leende, men samtidigt också en förståelse av de tre viktiga delarna ansvar, hänsyn och omdöme. IngaSara Cardell, MHFare och körskortinnehavare se­dan 1968.

IngaSara Cardell,
Strålvägen 16,
860 30 Sörberge,
070-209 73 94,
060-55 44 90,
ingasaracardell(at)mhf.se
ingasaracardell(at)hotmail.com

Roligt nästan jämt

Är man med i flera föreningar har man turen kanske på sin sida att få vara med om många roliga/trevliga möten. För några veckor sedan ordnade IOGT-NTO Västernorrland en bussresa till Stockholm. Denna resa skulle inte bara vara en ”skojresa”, utan vi skulle arbeta också. Vi – Sundsvallsbor fick kliva på vid navet/Busstation Sundsvall och möttes av ett glatt Öviks-gäng. Vilken tur att det fanns värme på bussen. Vi hann till Armsjön där stod polisen och tog vår chaufför för kontroll. Han hade varit utanför Sveriges gränser och kört buss och då gäller inte de svenska körlagarna. Tack och lov så hade han skött sig. I Gnarp var det fikastopp, vid Tönnebro hade vår chaufför sin vilopaus och vi fick äta en bit lax. Där möttes vi av några nykterister Mats D, Billy Norberg, Sven Lindblom och Eva Dahlström som var på väg till Örebro på NBV:s förbundsårsmöte. Dom hade inte blivit stoppade av polisen. Väl framme på Tollare Folkhögskola så hade vi 15 minuter på oss att göra oss middagsfina. Och sen fick vi en god middag bestående av LAX! Under färden söderut fick vi ett rosarött häfte med förslag på hur vi skall försöka få mera klirr i föreningskassan. Andra förslag kom också upp såsom LOPPIS, utföra tjänster åt andra föreningar. Man kan ha smyckes- & hantverksbrödlotteri. Kontakten med ”Våra Gårdar” är viktig. Efter middagen gick vi till storstugan för att lösa olika uppgifter. Räkna rektanglar, kvadrater ett roligt sätt att se och förstå hur olika en styrelse kan se ut. Hur olika vi kan se på samma sak/uppgift/situation. Helgens lärare var Staffan Hübinette och Olle Rockström, lika olika som de är i sin kroppshydda, (Helan o Halvan) är också deras sätt att lära ut på.
Under lördagen skulle de lära ut ett kortspel. Ingen fick prata under tiden man spelade, varje bord hade fått regler om spelet. Men det ingen visste var att lärarna hade delat ut olika regler för varje bord. Så när jag vann vid mitt bord och flyttade till nästa, så förstod jag ingenting?! Varför vann inte jag igen? Jo för vid bord nr två spelade man nått helt annat. Ännu en bild hur det kan vara i en styrelse. Alla stretar åt var sitt håll, fast vi är valda av samma förening! Men så skall det inte vara. Önskedrömmen är väl att alla i styrelsen är vänner och får komma till tals. Lördagseftermiddagen fick man göra lite av varje. De mest nyfikna fick följa med på en rundvandring i Riksdagshusen. Man blir nog lite mera svensk en sådan här gång. Här finns våra förfäder, de som har byggt upp vårt land och lagar. Nu fick vi gå in i både första och andra kammaren, provsitta de åldriga stolarna/”skolbänkarna”, se stora vackra målningar, gips avgjutningar av de ”höga Herrarna” och se olika byster. Olof Palmes byst var inte så stor, (som jag tycker han var förtjänad) men man såg att det var han. Vår guide sade att hans ögon följer en vart man går. De kvinnor som har gjort något för landet har fått ett eget rum. Mer om det i nästa R R. Lördagskvällen tillbringade vi på Oskars teater och såg Loa Falkman. En rolig avslutning på en intensiv lördag med en konstig middag på First Class Hotell Amaranten. Vi tror vi fick fisk!? ”Att vär va flera” var söndagens budskap, och det gör vi i orange keps, halsduk och bälte. Stilfullt med lite elegans kommer det kanske att gå, att få, flera att skriva på för ”nykterheta”!
Zaedi Danielsson (denna gång en IOGT-NTO:are)

Stöde Marknad

En traditionsrik marknad där vi först av alla knallar möter VildHasse med alla korvar och charkuterier från den norra delen av vårt långa land. Hans placering vid ingången till marknaden har varit densamma under många år. När vi parkerat på den nyslagna ängen och lyckats korsa E14 står han där och hans försäljningssvada är sig lik. Många knallar kommer åter vart år och bland dem vi alltid mött har varit MHF och lottförsäljningen där vi vunnit Stödebröd eller godis. Mycket uppskattat! Det har förstås krävt många funktionärer de två marknadsdagarna. Nu har Stöde MHF precis som alla andra inte en uppsjö av funktionärer så när det var dags för 2012 års marknad valdes ett lite annorlunda framträdande från MHF: ett vanligt marknadsstånd med ”Det pedagogiska bordet” och så lite annorlunda drycker förstås! Det pedagogiska bordets premiär på Stöde Marknad gav lite oväntade kommentarer. Först kom det en syrlig sådan från knallen mittemot: Vi skulle hålla oss bakom bordet! Men så gör vi ju inte när vi är pedagogiska! Då skall vi finnas nära besökarna och kunna intressera dem för just de drycker de brukar dricka. Men då vi inte säljer något så valde vi att göra på vårt sätt och ingen annan hade synpunkter. Gossarna bredvid oss tyckte också att mitt-emot-knallen var lite onödigt sur. Nu blev det mycket trevliga dagar då marknadsbesökarna tog sig tid att stanna och informera sig noga om alkoholhalten och att smaka sig fram till en för dem användbar dryck bland de utbud som fanns från Systembolaget. En minnesvärd dam trodde att en treliters vinbox innehöll en eller max två snapsar. När beskedet kom att boxen innehåller en hela och en kvarting blev häpnaden stor!
Inte skulle hon köpa det istället för sin vinbox! Men om hon avstår från vinboxen till förmån för alternativen återstår att se. Rätt många yngre kom som alltid och informerade sig. Nu var det ett större antal som redan hade hittat sina favoriter bland de alternativa dryckerna på Systembolaget och som glatt provsmakade årets nyheter. Som alltid tycker jag mig ha vunnit var gång jag mött tidigare säger att man minns förra årets provsmakning och att man blir glad över att det finns nytt att prova. Vinsten är väl egentligen inte min, utan deras. De som dricker mindre alkohol har redan vunnit mycket när det gäller både hälsa och ekonomi. Samvaron blir också lite trevligare när ingen blir ”full och dum”. Barnen får ett tryggare hem, de får med sig goda grunder för sitt kommande vuxenliv. En marknad med de traditioner som följer brukar vara mycket en barnens marknad. Tivoli och remmar, glass och hamburgare är dagens utbud för barn och ”unga vuxna”. Därför känns det bra att kunna visa på en rent vuxen aktivitet; det pedagogiska bordet. Här fick man förutom klara besked också en ”Ta-Paus”kasse med sig i bilen hem. Vägbingo för barnen och det av regionen framtagna självtestet för en säkrare förare gör att kassen kommer till användning redan under resan hem: Den eminenta rastplatskartan blir nog liggande kvar i bilen som ett marknadsminne av modern modell: förr var det marknadskarameller i strut. Visst finns de kvar, men låt oss hoppas att rastplatskartan räcker längre! Åtminstone tills nästa årgång kommer!
Glad marknadsknalle

Europeiska trafikantveckan – Gävle

Varje år mellan den 16 och 22 september äger kampanjen Europeiska Trafikantveckan runt om i Europa. Gävle deltog i år för tionde gången. Gävle kommun blev utsedd till den bästa kommunen i hela Europa 2010! Kampanjens syfte är att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer. Om fler människor låter bilen vila leder det till en trivsammare tätortsmiljö med renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljö. Kampanjen ska även motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Att cykla eller gå bidrar till bättre hälsa och sparade pengar för den enskilde. Årets tema var ”På väg åt rätt håll”, där man vill motivera gävleborna att sträva i rätt riktning mot ett mer hållbart resande i Gävle. Tack vare ett stort engagemang bland företag, organisationer, föreningar, bl.a. MHF och kommunens förvaltningar kan Trafikantveckan erbjuda en rad roliga och intressanta aktiviteter under hela veckan. Onsdagen den 19:e var vi och demonstrerade Krocksläden under en skoldag vid Läkerol Arena.

Fingerad olycka med information om vad som händer

Fingerad olycka med information om vad som händer

Under lördagen (som infaller mellan 16 och 22 september) varje år, anordnas I stan utan min bil mitt i centrala Gävle. Där bjuds det på många olika aktiviteter, både att titta på och själv prova.
Se klipp från 2011, Lördagen den 22 september var vi då inbjudna att vara med. Den ”Fingerade Olyckan” har blivit ett stående inslag i programmet. Man tycker att det är ett suveränt sätt att visa hela förloppet från själva krocken till att räddningstjänsten har plockat ut den skadade. Vi hade även vår Vältebil och krocksläde med.

Från vänster: Tomas Eriksson, Polisen, Ove Sandert, GävleMHF Per Hansson, Ambulansen, Bror Johansson, Röda Korset & Robert Stridh, Räddningstjänsten.

Från vänster: Tomas Eriksson, Polisen, Ove Sandert, Gävle MHF, Per Hansson, Ambulansen, Bror Johansson, Röda Korset & Robert Stridh, Räddningstjänsten.

Tyvärr regnade det hela tiden men vältebilen och krocksläden gick för fullt hela dagen. Vi hade fått låna Fylleglasögon från NTF, Gävleborg, men det gick inte att använda dem p.g.a. regnet. Vi hade planerat att demonstrera och bjuda på Alkoholfria drycker men vår ”demonstrant” blev sjuk. Vi var nio medlemmar som jobbade. Ove Sandert var ”konferencier” under ”Olyckan” och intervjuade folk från Polisen, Ambulansen, Röda Korset samt Räddningstjänsten. Vi ser fram emot att få vara med även nästa år.

BengtOlof Bokström

Fylla bakom ratten är lika fel i vatten

Olyckshändelse eller ...

Bättre att ha båt i vattnet än halvvägs upp på land

Lagen om sjöfylla är rättssäker, ger tydliga signaler till båtförare, förser polisen med bra verktyg och har förankring hos allmänheten. Om skälet är båtsemestern i skärgården, den plötsliga värmen eller en extra semesternubbe är oklart. Men en grupp journalister och kulturprofiler har rest agg mot den nya sjöfyllerilagen. Den skärpta promillegränsen försvårar den sociala samvaron för båtfolk och öbor, meddelade de på Svenska Dagbladets debattsida nyligen. Och fick glada tillrop från en svans av diverse tyckare på högerkanten, som ser lagskärpningen som ett uttryck för politisk klåfingrighet och förbudsiver. De har fel. Den nya lagen är noggrant genomarbetad och starkt förankrad hos såväl dem som sysslar med sjösäkerhet och befolkningen generellt. Lagskärpningen trädde i kraft 2010 efter många års utredande. Den innebär att promillegränsen 0,2, som vid bilkörning, gäller för den som kör en motorbåt som är tio meter eller längre eller som kan köras i minst 15 knop. I de tidigare reglerna fanns ingen promillegräns för sjöfylleri av normalgraden. Det hela var en bedömningsfråga om huruvida båtföraren var så pass berusad att hon eller han inte kunde utföra sina uppgifter på ett betryggande sätt.

Utredningen som låg till grund för lagen hade föreslagit ännu hårdare regler för vilka båtar som skulle omfattas – minst sju meter och sju knop. Det utredningsförslaget fick likväl under remissrundan fullt stöd från bland annat Räddningsverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Ett antal remissinstanser ville undanta ännu färre fartyg från reglerna medan en minoritet ville gå varsammare fram eller avvisade en promillegräns helt. I en opinionsundersökning beställd av Svenska Livräddningssällskapet i år anser åtta av tio tillfrågade att det är lika omdömeslöst att köra bil som båt med alkohol i kroppen. Lagändringen är välgrundad. För det första är de nya reglerna mer rättssäkra än de gamla. En fast promillegräns och en blåsning i alkometern ger inte mycket utrymme till diskussion. För det andra ger en nivå på 0,2 promille, närmast nolltolerans, båtföraren en tydlig spärr. Lockelsen att chansa, att väga de där två, fyra, sex glasen mot körförmågan försvinner för den laglydige. För det tredje kan nykterhetskontroller nu göras rutinmässigt dygnet runt. Tidigare var polisen tvungen att ha en orsak till att låta föraren blåsa, som att båten körde för fort eller inte hade fungerande lanternor. Sant är att betydligt färre personer skadas allvarligt och omkommer på sjön än på bilvägen. Men riskerna i båten ökar. Det blir allt mer trångt i svenska farvatten. Omkring 750 000 fritidsbåtar finns där nu. Till det ska läggas de utländska. Det ökade välståndet bidrar. Båtarna blir större och snabbare. Fler restauranger på skärgårdsöar ger fler tillfällen till berusning och båtfylla. Den skarpa och tydliga gränsen för nykterhet finns inte i första hand till för skärgårdsbon som lyckas hålla sig till en öl hos grannen och ta sig hem med båt, hundra meter bort. Båtlivet består av fler aktörer än sådana skärgårdsbor, medan lagar måste gälla lika för alla. Kalla det solidaritet eller bara stat.

Triple and Touch

Visst är det väl härligt när en insats blir belönad? Föreningen Fruktdrycker gjorde ett nedslag i Stöde sista fredagen i juli månad. Det bjöds på drycker från Systembolaget på ett sedvanligt sätt: ”Kom och smaka, detta är gratis och allt finns på Systemet!” Att det dessutom skedde för publik som såg fram emot en konsert av efterlängtat slag gjorde hela bjudningen än mer festlig! Lockropet hördes utanför Stöde kyrka innan konserten började och hörsammades av runt 200 personer! Det var tur att en intresserad närstående (i ordets rätta bemärkelse: stod nära) hjälpte till med avkorkandet! Samtliga som så önskade fick en ”Ta Paus”-kasse med sedvanligt innehåll för en säkrare färd i semestertrafiken. Det är alltid en liten vinst i att få förklara vad MHF står för, både bokstavligen och värdegrundsmässigt! Rätt många hann läsa på kassarna innan de svarade, men som vanligt fanns det också några som förväxlar oss med annan organisation och tror att vi är en underavdelning! Visst är vi en underavdelning men inte till M. Vi står på egna ben i allra högsta grad! Så med eminent hjälp av en extremt närstående (och nu på det mer vedertagna sättet!) städades bjudningen och kassarna undan och en stol lånades och det bjöds på en konsert att minnas med de gamla godingarna, Triple and Touch! Trevliga arrangörer som bjöd på konserten!
Kanslisten på grönbete

Ta Paus-aktivitet vid Mosjöns Campingplats

Helge Wallin är en pigg 90-årig profil från Ö-viks MHF-avd

Helge Wallin är känd och pigg 90-årig profil från Ö-viks MHF-avd. som firades på sin 90-årsdag i efterskott med blommor och tårta utav Kramfors och Grundsundas MHF-avd. på Ta Paus-aktivitet vid Mosjöns Campingplats E4 norr Örnsköldsvik. Att vara 90 år fyllda och med stort hjärta jobba vidare för MHF:s trafik och nykterhetens anda, är något som uppskattades utav oss som firade dig i dag.

Något som gör Helge glad och hans fortsatta intresse för MHF är den goda kamratandan. En stor saknad för honom är Ö-viks-avdelningen som saknar en fungerande styrelse och en ungdomsavdelning. Hans största önskan är att det skall finnas en efterträdare som fortsätter vidare med MHF Ö-vik. Lördag den 4/8 är vår första dag på Ta Paus-aktivitet vid Mosjöns Campingplats. Det började med lite duggregn som slutade när vi var på plats och det blev en ganska bra dag ändå. Vi lämnade ut 70 påsar med trycksaker och serverade c:a 90 koppar kaffe med dopp samt några te och saft till våra besökare. Vi hann också prata om vikten att ta paus och dess fördelar, samt att tänka på väglaget i samband med nederbörd även när det är sommarföre, samt en massa annat prat som blir vid ett sådant tillfälle. Några svarade också på formuläret hur säker är du som förare. Alla var nöjda med vår ta paus-aktivitet, vissa uppskattade vårt arbete extra mycket så dom tackade flera gånger innan dom reste vidare på sin färd. Vi är mycket nöjda med dagen och hoppas att det stannar till många flera i morgon för då är det säkert många som är på hemväg. Vi som var där är Ö-viks, Grundsundas och Kramfors MHF-avd.Helge, Maud och Per-Anders

Ta Paus – Höga Kusten Bron

MHF:s funktionärer från Kramforsavdelningen arbetade aktivt den 27-28-29 juli vid Höga kusten Bron. Rastplatsen ligger högt belägen över Ångermanälven. Trafikverket har en bra anläggning som resande per bil söderut kan stanna till vid och ta en stunds paus. Med MHF:s informationstavlor c:a 300 meter gavs inbjudan till kaffestoppet. Vid infarten delades ut 280 st. MHF-påsar innehållande tidningen Motorföraren, Vägverkets trafikkartor, som informerade om godkända rastplatser i Sverige samt övriga broschyrer från MHF. Vid kaffebordet serverades gott fikabröd, kaffe eller saft helt gratis från vår avdelning. Under dessa tre dagar serverades c:a 625 personer. Samtidigt delades ut till bilförarana och medåkande självtestande frågor ”Är du en säker förare” 22 frågor att besvara. Frågorna är ett självtest. Syftet är att med jämna mellanrum se hur du förbättrar kunskaperna. Reflexer och bingokartor delades ut till alla bar nen samt pennor med MHF:s reklam. Höjdpunkten från dessa dagar var när en cyklist stan nade upp med full packning och presenterade sig som MHF-medlem från Uppsala vars namn var Erik Pettersson. Han startade sin resa från sitt hem i Uppsala över per båt till Finland cyklade genom hela Finland över Haparanda och ner till Höga Kusten där vi välkomnade honom med fika. Under resan hade det varit ovanligt bra väder men nattetid mycket kallt i Kalix, att ligga i tältet. Kallaste julinatten sedan l963 berättade han. Det skulle varit bra med lite mindre sly tyckte han över så fina vyer, som verkligen skulle förgylla denna plats ytterligare. ”Om det finns natur i himlen måste den vara ångermanländskt påstod ”Lubbe Nordström, uppe från bron är det inte svårt att hålla med honom. Det här var det bästa jag varit med om. Så avslutar Erik sin pausrast för vidare avfärd hemåt till Uppsala. Vi hade ett lager barnstrumpor till försäljning efter tidigare arrangemang till ett pris av kr 5:-/paret, vilket vår skicklige affärsman f. d. till yrket Hilbert Sundström lät sälja med stor åtgång.

Bengt och Gunnel Hellström, Kjell Näsholm, Lisbet och Hilbert Sundström samt Evert Strindin. På bilden saknas Maud Näsholm, fotograf.

Vårt budskap var att värva nya medlemmar till vårt MHF. Följande nya medlemmar: Marie Hedgren, Ramvik, Bo Nordlöf, Salteå Noraström och Björn Nordberg, Piteå. Värvades av ordförande. Trötthet i trafiken, är en stor olycksrisk. Bästa botemedlet mot akut trötthet är att stanna och ta en tupplur i max 30 minuter. Ta därefter en kort promenad och en kopp kaffe. Alkohol och trafik hör inte ihop. Kör inte rattfull, åk inte med någon rattfull och hindra den som är på väg att köra rattfull. Håll hastigheten. Om alla trafikanter respekterar hastighetsgränserna kan nära 150 liv räddas varje år och koldioxidutsläppen minskas med cirka 700 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från 240 000 personbilar. Restiderna påverkas bara marginellt. En liten insats från alla gör i det här fallet stor nytta. Vi, som jobbade under dessa tre soliga dagar med glatt humör, ställer gärna upp nästa sommar det som gjorde dagarna så trevliga var att få träffa så många trevliga semesterfirare från Norge, Finland, Tyskland, Ryss land, Holland och Polen. För oss var det ett viktigt arbete för Trafikanterna och MHF. Hilbert och Lisbeth Sundström, Evert Strindin, Gunnel och Bengt Hellström och Maud och Kjell Näsholm.

Maud Näsholm

Ta Paus 2012

Här hittar du oss


Kom ihåg att ta en stunds paus då och då när du är ute i trafken, det är speciellt viktigt om du åker en bit. Har du planerat din resa vet du även var du skall stanna för att träffa MHF på olika rastplatser runt om i landet. MHF bjuder dig på kaffe med doppa,  trafik- & turistinformation samt annat smått och gott som kan passa på resan. Stora som små barn i bilen kan givetvis få saft och bilbingo för att göra resan underhållande.

Tips: Klicka på den blå texten för karta och mer information.

Ta Paus vid Höga Kusten 2012

Fikapaus vid Höga Kusten-bron

Lördagen den 30/6 – Måndagen den 2/7

Armsjön, norrgående trafik, söder om Sundsvall, strax efter du passerat länsgränsen från Gävleborg in till Västernorrland.

Måndagen den 2/7 – Söndagen den 15/7

Hagsta, Norr om Gävle vid Hacke gård. Här finns bensinstation och möjlighet att äta på restaurang.

Måndagen den 2/7 – Söndagen den 8/7

Näsbysjön, Storvik längs riks 80. Rastplats som utnämnts till Gävleborgs bästa rastplats. Riks 80 kommer att skyltas om under hösten och får då beteckningen E16

Fredagen den 6/7 – Lördagen den 7/7

Lomtjärn, Stöde. naturskön plats med goda parkeringsmöjligheter vid MHF-stugans servering

Lördagen den 21/7 – Söndagen den 22/7

Mattmar, strax intill turistbyrån där det finns möjligheter att hitta mer information om besöksvärda mål på din semester.

Lördagen den 28/7 – Söndagen den 29/7

Höga kusten-brons norra sida, med utsikt över bron och vattnet. Här finns även möjlighet att äta på restaurang.