Säg ifrån mot Gårdsförsäljning

Frågan om gårdsförsäljning av starkvaror har åter aktualiserats. Precis som som med andra förslag där argumenten kommer av viljan att det skall införas, inte för att det är något bra eller behövs. Redan förra gången när frågan var uppe fick till synes, på ytan, oskyldiga och sakliga argument och information utrymme som inte har där att göra.
Tonläget blir med sådan ”information” högre än nödvändigt och mer desperat, med pajkastning och vad skulle kunna betecknas som dubbelbluffar, omvända fakta, överdrifter, ovidkommande jämförelser av äpplen och päron, där man arbetar med att få åsikter att framstå som sannolika fakta. Fler och fler bemästrar nu konsten att förminska fakta till åsikter och ogrundade åsikter utan substans att bli dagens sanning. Går de sedan krydda med att åsikten framförs av en person som representerar alla människor, eller åtminstone en majoritet är fortsatt argumentation överflödig. ”Alla” tycker ju (eller borde) tycka precis så och allt annat är därmed uttryckt av minoriteten och därför irrelevant. Vi har fått se världsledare som lägger ut dimridåer, frångår ämnet, slirar på sanningen, utelämnar fakta och ljuger där det är svårt för mottagaren att kontrollera hur det sedan faktiskt ligger till, men så har kritiken också varit stark.
Argument för gårdsförsäljning att det skapar arbetstillfällen låter som det skulle trygga hela landsbygdens fortsatta överlevnad, men meningen med microbryggerier är just att det handlar om en- eller fåmansföretag. Blir de många måste de omstrukturera och gå ihop för att det är den som går bäst som klarar sig i det långa loppet. Alla företagare som skapar jobb och tillväxt ute på landsbygden behöver enklare regler, inte bromsklossar, men det gäller även utan gårdsförsäljningens införande, så argumentet hör därför inte in i sammanhanget. IOGT-NTO har tittat närmare på argumentationen och kommit fram till att det saknas underlag till undersökningar eller statistiska beräkningar om turism som styrker påståenden om vad det kan göra för näringen. Argumentationen bygger istället på ”generella ekonomiska antaganden” och erfarenheter från branschen i stort och alltså inga fakta som säger att turismen kommer att av gårdsförsäljning. Vidare behöver inte det ”närodlade” processas för att bli starkvaror i flytande form utan gör bäst nytta när det stannar vid delikatesser från trakten, men alkohol är inte hälsinge-ostkaka, kôlbullar, nyslungad honung, husets saft eller glôdhôppor. Alkohol är inte en vanlig vara, och ska därför inte heller behandlas som en sådan.
Det som behövs är en levande landsbygd som just lever, låt den därför blomstra av sina unika förutsättningar med olika grödor, inte av en och samma gröda. Turism behöver ett fylligt och varierat utbud för att frodas över tid. En stor bredd med varierat utbud av upplevelser, boende, mat och underhållning som kompletterar varandra bör prioriteras istället.
Det har skickats in en finurlig frågeställning till EU-kommissionen och kommissionären som ansvarar för konkurrensfrågor, troligtvis för att den vägen sågs som mest framkomlig att få ett svar som kan tolkas gynnsamt om man vill införa gårdsförsäljning. Det är dock EG-domstolen och inte kommissionen som i så fall avgör monopolets ställning gentemot gårdsförsäljning. Två statliga utredningar har redan visat på att försäljning av alkohol direkt till konsument från tillverkare i Sverige är oförenligt med Systembolagets ensamrätt enligt EU-rätten. Det ger således stöd för att läsa svaret från EU-kommissionären att nuvarande form är rätt.
För att besöka gårdsbutiker som säljer alkoholhaltiga drycker behöver man färdas en bit, speciellt som förväntningarna är att dessa försäljningsställen skulle dyka upp på landsbygden. Ur vår synpunkt vore det olyckligt om någon beger sig ut i trafiken efter öl- eller vinprovning. Skulle ändå det komma ett införande av gårdsförsäljning måste insatser ske som är effektiva. Inlämnande av bilnycklar med utkvittering genom alkolås för kunna köra hemåt? Är övernattning? (Är därmed hotell-liknande sidoverksamhet förenligt med småskaligheten?)
Systembolagets monopol på marknaden finns där för att återföra medel till staten för de skador som alkoholintag medför. Modellen gör att ingen enskild pekas ut, men indirekta kostnader täcks och fördelas över gruppen. Att ta bort den delen och istället ge småskaliga aktörer en liten vinst, men fortsatt förorsaka mänskligt lidande så att hälsovård och kommunernas sociala budget belastas med extra kostnader är inte ansvarsfullt och helt enkelt oacceptabelt. Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem och alkoholberoende är en folksjukdom som inte bara drabbar personer direkt utan även indirekt t.ex. i form av medberoende. Skador på tredje person handlar exempelvis om barn i familjer med beroende eller personer som utsätts för alkoholrelaterat våld eller övergrepp.
Överdrifter om att torrlägga Sverige eller restaurangnäringen tas upp för att röra upp känslor, men tillför ju inte saklighet i argumentationen. Den svenska modellen drar in pengarna som motiverar alkoholskatt och Systembolagets plats.
Finland brukar tas upp som exempel för att man hade gårdsförsäljning långt innan det blev känt ”officiellt”, ifrågasätts för deras lagstiftning kring gårdsförsäljningen. Om EG-domstolen anser att de gynnar de lokala producenterna kan dras alkoholmonopol gå om intet. EU-kommissionen anser nämligen att de inhemska producenterna i Finland gynnas framför producenter från andra EU-länder, vilket gör att Finland försöker vrida och vända på formuleringar och regleringar för att hitta något som EU kan godkänna.
Förespråkarna vill skifta fokus bort från just följdverkningarna och istället peka på individuella orsaker och förhoppningar om förbättringar som i bästa fall presenteras i vad som för ovana öron tolkars som utfästelser. I Dagens Nyheter kommer det till uttryck ”Med ett minimum av kreativitet går det att hitta en lösning som tillfredsställer både besökare, bönder och Brysselbyråkrater.”
Produkterna kommer utvecklas med tiden och när finsmakarna med intresse för lite exklusivare varor hittat en annan och exklusivare produkt är det närmaste för producenter att skapa en billigare variant som lockar bredare massor. Dagens samhälle fungerar så, se bara på elbilen, smarta telefoner osv, de första är dyra så bara några få kan köpa en, men efter ett tag kommer billigare och mer avancerade versioner i allt större upplagor.
Vissa anser att det är fantasifullt att tro att ungdomar och alkoholmissbrukare skulle göra sig besväret att bege sig till ett bryggeri eller en delikatessbutik för att få tag i alkohol. I närheten av Mackmyra Whisky, Blaxta Apple Ice Wine eller Jämtlands Steamer skulle kan man väl ändock tänka sig att de kommer ”äga” alkoholkonsumtionen? För den som är törstig så ha priset ingen betydelse, bara man får det man är ute efter. För att göra en liknelse med något annat: ”Han har inget problem med att bensinpriset gått upp så mycket och blir ännu högre på sommaren, för han handlar ändå bara för 100 kr varje gång”.
Skulle gårdsförsäljning bli verklighet där varje ställe blir ombud för Systembolaget kan man utan allt för mycket tankemöda räkna ut att ovanstående antagande om var ungdomar och alkoholmissbrukar kommer uppehålla sig, infrias ganska snart.
Även i liten skala introducerar man problem, inte för försäljningen i sig, utan för att det innebär att man inför ett vinstintresse till vilket det kommer en uppdriven försäljning och konsumtion av alkohol i detaljhandeln. En av anledningarna till att Sverige har lägre alkoholskador än resten av Europa är att det inte finns något incitament på Systembolaget för att få människor att köpa mer alkohol än de tänkt sig som kommer med rabatter och ”köp 3, betala för 2”-erbjudanden.
Att gårdsförsäljning skulle vara en avgörande tillväxtfråga för glesbygden är därför svårt att se även om det hävdats bland annat att det skulle leda till en mer levande landsbygd. Vad man bygger sådana påståenden är oklart och inget som någon presenterat fakta om, bara åsikter i vanlig ordning.
Jan-Erik Lärka

 

Annons

Ta Paus 2017 E14 Mattmar

Helgen 22-23/7 var det dags igen för Mattmar och Lit-Häggenås lokalavdelningar att prata om alkohol och droger, samt vikten att Ta Paus. Vi hade dukat upp med kaffe och bullar. Uppvaknandet var också med, liksom enkäten för underskrift. Lördagens bemanning var från Lit-Häggenås med Kent och Sylvia Ivarsson, från Mattmar Bo Bergkvist, Gunvor Tengroth och Eva Sahlin. Lördagen var blåsig men inget regn.
Söndagen bjöd på bättre väder solen sken så det var lite varmare. Vi hade vältebilen på plats och den drog många nyfikna, som undrade vad det var, några åkte också och fick känna hur bra det är med bilbälte. Uppvaknandet var med också denna dag. Det bjöds även på kaffe och bulle. Uppskattningsvis var det ett 50-tal som gästade oss.
Bo Bergkvist

Utställningsdag i Ramsele

Ramsele Motorhistorisk

Veteranbilar på Ramelse motorhistoriska utställningsdag

Ramsele motorhistoriska förening arrangerade utställningsdag lördagen den 15/7 – 2017 med veteranbilar och motorcyklar. Ca. 400 olika fordon bl.a. amerikanska och europeiska veteraner visades upp och det var mycket folk som gick omkring och tittade på de olika fordonen. Det fanns utställare med varor av olika slag på plats. Eva Sahlin och Bo Bergkvist deltog för MHF, i år med vältebil och promilleglasögon. NBV med Mats Danielsson med fru samt Gunilla Lindskog från föreningen fruktdrycker hade med sig alkoholfria drycker för provsmakning. Vi tre föreningar delade bord och hjälptes åt.
Bo Bergkvist

Hotingsmarknaden 17 juni

Ledningen för Hotingsmarknaden tog tidigt kontakt med Bo Bergkvist och hörde om han kunde komma upp med vältebilen till marknaden. Eftersom han blev förhindrad på lördagen så for jag och Kent upp istället.

Kent informerar åkande innan han startar vältebilen

Kent informerar åkande innan han startar vältebilen

Kl. 7.00 på lördagsmorgonen for vi upp till Hoting för att hinna fram och packa upp innan marknaden började kl.10.00. Förutom vältebilen hade vi med oss uppvaknandet. Vi hade kopplat vältebilen till husbilen och packat övrigt material som vi skulle ha med oss redan på tisdag kväll eftersom Kent har trialverksamhet med MHF-Ungdom onsdagar och torsdagar och på fredagen var vi på skolavslutningsfesten som fritidsgården anordnar. Där hade vi som vanligt en del av femkampen.
Vi hade otur med vädret så uppackningen skedde i rejält med regn. Fram på dagen klarnade det upp så innan marknaden stängde hade vi en hel del folk. Det var många som provade på att snurra runt i vältebilen bland annat ett antal unga nysvenskar.
Även en hel del kom fram och tittade på uppvaknandet. Konferenciern gick runt till alla utställare med mikrofon och intervjuade dem. Ett tag efter att jag pratat med honom så kom det 3 bilkårister och ville se på uppvaknandet. En av dem är bilskollärare och funderade på material till bilskolan så jag hänvisade henne till kansliet i Stockholm.
Under marknaden hade vi sällskap av NBV under det tak som vi satte upp. De var där och i första hand pratade de om att bära barn i sjal.
När vi for hem på lördag kväll så lämnade vi kvar vältebilen men tog hem uppvaknandet.
Bo åkte upp på söndagen när vi var upptagen med annat. Han hade också med sig promilleglasögonen. På söndagen hade det varit väldigt lite folk på marknaden så han hade bara 3 som snurrade i vältebilen.
Sylvia Ivarsson

Expo Norr i Östersund 29 juni – 2 juli 2017

Eftersom nykterhetsrörelsen i Jämtland inte hade någon gemensam monter i år valde vi i MHF att ha en egen monter. Detta eftersom det är ett bra tillfälle att visa upp sig och visa vad vi jobbar med. I år var vi ute och hade utställningsvagnen som bas. Med oss hade vi uppvaknandet och promilleglasögonen. Givetvis hade vi även laddat upp med broschyrer. Placeringen var den bästa tänkbara. All besökare var tvungna att passera oss på både in- och utvägen så även om de inte stannade så såg de oss i alla fall. Direkt efter oss stod Motormännen och efter dem hade FMK sin monter så vi var 3 på rad som jobbar med trafiksäkerhet. Det var inte det bästa vädret under de 4 dagar mässan varade. De 3 första dagarna var de badväder vilket inte har varit särskilt vanligt denna sommar och den sista dagen så var det mulet och regnade på eftermiddagen. Detta gjorde att det kom mindre besökaren än vanligt.

Gunvor Tengroth och Ove Rosendal i MHFs monter på ExpoNorr.JPG

Gunvor Tengroth och Ove Rosendal i MHFs monter på ExpoNorr

Har inte fått någon officiell siffra men skulle gissa på ca 15.000.
Det var en hel del som stannade vid vår monter och tog del av budskapet med uppvaknandet. Som vanligt är det många som får sig en tankeställare att öl innehåller så mycket alkohol men även cider och vin är det många som inte kunskap om. Några som kom sa att sedan jag ”lärt” dem vid tidigare mässa hur mycket alkohol öl innehåller så tänker de efter innan de dricker lättöl till maten och gärna väljer ett annat alternativ om de ska köra bil direkt efter. Det visar att vi gör nytta när vi är ute.
Även promilleglasögonen var det många som provade. En kommentar där är att är det så här jag är när jag är berusad. Vi pratade också allmänt om trafik- och alkohol/drogfrågor och om medlemskap i MHF men det var ingen som skrev på direkt även om en del tog med sig en värvningsbroschyr. En hel del broschyrer och Motorföraren delade vi också ut. Under söndagen var det en del som kom fram och talade om att de blivit stoppade på väg till mässan i en nykterhetskontroll som polisen hade vid en av infarterna till Östersund. Detta upplevdes positivt av dem. Det är många som talar om för oss att de tycker att vi gör ett bra jobb när vi är ute och informerar vilket är glädjande att höra.
Det är svårt att säga hur många vi 6 funktionärer pratade med dessa dagar men en grov gissning är omkring 500 personer.
Vid pennan Sylvia Ivarsson

MHF kräver stopp till alkohol på studentflaken

MHF i Kramfors föreslår i en skrivelse till Kramfors kommun att det ska bli alkoholfritt på studentflaken i området för att undvika tragiska händelser. Så sent som förra året ledde det till dödsfall under en kortege efter studenten på Gotland.
– Det händer olyckor då och då som beror på alkoholen, säger Per-Olov Törnkvist som är sekreterare för MHF Kramfors.
Studentkortegen markerar att perioden av studier är avklarad och att nästa fas i livet väntar, med förnuft, ansvarstagande och äkta glädje utan alkohol. Studenten ska få upplevas som en stor frihet och att studenterna ska få uttrycka en stor glädje, men det öppna festandet hör inte dit. Det är ju inte tillåtet att dricka alkohol på offentlig plats annars, varför ska det då vara okej på ett lövat lastbilsflak?
MHF Kramfors organiserar även medlemmar i Sollefteå och Härnösand så kampanjen berör hela Ådalen där man tar ett samlat grepp kring frågan.
– Vi ska skriva till Härnösand och Sollefteå också om en del frågor vi vill ha svar på. Bland annat vill MHF veta om det finns någon policy hos kommunerna i Ådalen för alkohol under studentfirandet och om frågan diskuterats av kommunledning med polis, samt om det finns några planer på att införa ett förbud.
Det finns tankar om vem eller vilka som kan kontrollera att ett förbud uppfylls. Det kan kanske bli aktuellt att vakter eller polis gör någon form av blåskontroll innan studenterna får gå upp på flaken.
I Södertälje har MHF nyligen fått igenom ett liknande förbud, där måste en studentvärd som är minst 25 år, följa med varje fordon och ha ansvaret för att inga vätskor förekommer på flaket alls under färden.
Med anledning av skrivelsen skall barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm i Kramfors kommun ska ta upp ärendet som en kommunal fråga, men att det är lite oklart i vilken instans.
Källa: Kramfors MHF

Grötfest hos MHF Kramfors

 

Bord med rattar från krockade bilar som delades ut till inbjudna gäster.

Söndagen den 27 november 2016, kl. 14.00 bjöd MHF Kramfors (Härnösand, Kramfors och Sollefteå ingår) på Grötfest i Frånö Hotell. Det var 45 personer som kom och deltog i festligheterna. Cornelia från Myckelby och Peter från Svanö ställde upp sina hantverk till försäljning under festen. Vårt program började med underhållning av Patrik & Co som sjöng och spelande kända låtar vid flera tillfällen under eftermiddagen. MHF bjöd på maten som bland annat bestod av julgröt, julskinka. Vi hade inbjudna gäster som berättade om fotvård, nya drogtester och massage. Det var i tur och ordning Sorinas Fotvård, Peter från Svanö och massör Carina Edefall. Samtliga gäster fick en ratt från en krockad bil i gåva istället för blommor. Evert Strindin gick runt och sålde totalt 100 lotter med fem vinster i potten.

Ordförande Evert Strindin håller föredrag

Före sista aktiviteten var det dags för kaffe med hembakat bröd och tårta av Simone Edefall. Festen avslutades med 12 frågor i trafikkunskap. Tre vinster i potten till de som svarat alla, eller nästa alla rätt. MHF Kramfors värvade fyra nya medlemmar. Tusen tack till alla som var med på grötfesten och bidrog till en mycket trevlig sammankomst på första advent 2016.
Per-Olov Törnkvist     Nils Berglund
Sekreterare                  Fotograf

MHF-dagen i Gävle 21 oktober

2016-10-21-13-19-56

En stor skara åskådare hade samlats

Gävle MHF inbjöd åkerier, gymnasieskolor med fordonslinjer och trafikskolor till en dag med intressanta upplevelser på Stortorget i Gävle fredagen den 21/10

Vi visade MHF’s alkobom som under flera år har testats i hamnarna i Stockholm och Göteborg med
resultatet att många alkoholpåverkade förare har hindrats från att komma ut på vägarna.

Politikerna har haft mycket svårt att bestämma sig för bommarnas vara eller inte vara men en ljusning syns i horisonten.

2016-10-21 13.06.02.jpg

hur det kan gå med alkoholpåverkad

Vi visade också vår mycket uppskattade fingerade trafikolycka tillsammans med Räddningstjänsten, SOS Alarm och Ambulanssjukvården.

Temat för ”olyckan” denna gång var rattfylleri med särskild inriktning på eftersupning.
En alkoholpåverkad förare krockade med en pelare på Stortorget i Gävle. Bredvid föraren satt hennes syster som blev allvarligt skadad och verkade vara medvetslös. Föraren raglade ur bilen samtidigt som en ölburk ramlade ur, och hon tog med sig en flaska ”sprit” som hon drack ur då och då.
Allt för att polis och andra skulle tro att hon drack bara för att hon skulle lugna ned sig
En stor skara åskådare hade samlats för att kolla på ”olyckan”.

2016-10-21 11.09.23.jpg

även lokal-tv och press var där

Lokaltidningen Gefle Dagblad samt SVT Gävleborg var där och gjorde fina reportage med film.

Ove Sandert hade gjort ett musikkryss som man kunde få lösa medan man väntade att ”olyckan” skulle starta.

Vi demonstrerade även de så kallade ”Fyllebrillorna” längs en bana med koner

Vi värvade medlemmar och delade ut reflexer.

Tyvärr var det ganska kallt och blåsigt ute den dagen och vi hade hoppats att fler skulle ge sig tid att kolla på oss. Men de som kom fick lära sig en hel del. Trevligt att några från regionstyrelsen kom och kollade!
BengtOlof Bokström

Besök hos MA i Stjördal

Många mil blev det men det var det värt!
Att möta andra är alltid intressant och det blev ett bra möte mellan oss och MA.
Vid ankomsten till hotellet mötte jag någon som omedelbart kände igen mig från Tempelriddarnas konvent i Sundsvall för tre år sedan.
Där ser man vad frisyr-byte hjälper lite!
MA fungerar på ungefär samma sätt som MHF: en organisation som ”slåss” för nykterhet i Sverige/rusfrihet i Norge. Det är självklart vad vi menar med nykterhet i Sverige och den norska motsvarigheten, rusfrihet, är kanske än tydligare. Här står den för en frihet från all påverkan av alkohol, narkotika och läkemedel i trafiken. Funderar om inte stor glädje kan ge ett litet ”rus” så vi får väl inte vara så där onaturligt glada! Skämt åsido så har vi nog alla klart för oss vad som gäller.
I Norge finns Trygg Trafik som enklast är en norsk motsvarighet till ”Säker Trafik” i Sverige. De presenterade sina arbetsområden och hade en liten tävling där till och med jag hade turen att ha så många rätt att jag vann en T-shirt, trots att det handlade om Norge. Det säger väl en del om hur lika vi är och hur lika förhållandena är i trafiken. Dock dör det betydligt färre i Norge vilket enkelt kan förklaras med betydligt lägre hastigheter än i Sverige.
MA:s ledning, representerad av Ann-Cathrin Becken som också deltog i MHFs sista Förbundsårsmöte i Göteborg, talade om hur det ligger till med alkolåsen i Norge. Där ligger vi nog lite före och kanske tack vare alla visningar av alkolås-släp land och rike runt. MA har två bilar som utrustats med alkolås och åker runt och visar upp sig. Tänk om vi som har använt släpen så pass intensivt att det idag är en självklarhet med alkolås, kunde hyra ut släpen till MA! Det är inga svårigheter att översätta bedömningarna till norska och ha samma koncept där som här.
Förslaget har jag överlämnat till förbundskansli-företrädare i MHFs projektgrupp så vi får väl se vem som får äran för den idéen… Det behövs kanske att en karl framför den: det har jag varit med om förr.
När det gäller medlemsvärvning har MA lika svårt som vi: det är svårt att ens fråga. Min erfarenhet från avdelningarnas årsmöten och de som fått utmärkelser för långvarigt medlemskap är att det faktiskt var någon som frågade dem om de ville vara med! Det är dags att fråga igen.
Underligt nog så frågade inte jag om någon av de norska deltagarna ville vara med i MHF och inte heller frågade någon mig om jag ville vara med i MA… ? Undrar varför? Tror inte att MHF har något förbud mot medlemmar bosatta i annat land… Det måste utredas!!!
MA har också funderingar på hur deras organisation kommer att behöva se ut framledes. Skall de ha en liknande vår eller skall de avstå från mellanledet region? Idag har man regionrepresentanter utan egen budget och utan egna anställda vad jag kunde förstå.
De har också svårt, precis som vi, att få lokala deltagare i centrala aktiviteter, motsvarande våra projekt. Engagemanget behövs hos MA likaväl som hos oss.
Tyvärr kommer vi inte att möta MA på det sätt vi sett fram emot i sommar. Men det är tänkbart att vår region får medel under hösten.
MHF centralt har tagit till sig idén om gränsöverskridande möten och gör ett besök själva före sommar-semestern så vi får väl avvakta.
Jag tror nog att när vi möts igen, och är flera från båda hållen, att vi får med oss än mer erfarenheter och att vi också kan ge MA några bra idéer att spinna vidare på.

Kanslisten på utflykt

Ta Paus med MHF 2013

TaPaus med MHF 2013Ta Paus vid någon av de rastplatser MHF i Region XYZ kommer vara i sommar. Se kalendariet och inlägg för respektive Ta Paus.

Expo Norr – Östersund, 26/6 – 30/6, Östersund*

Armsjön – Njurunda, 29/6 – 30/6, Sundsvall

Mosjön – Örnsköldsvik, 29/6 – 30/6, Örnsköldsvik

Näsbysjön – Storvik, 1/7 – 7/7, Sandviken

Hagsta – Hakke gård, 1/7 – 14/7, Gävle

Träslottet – Arbrå, 6/7 – 7/7, Bollnäs

Mattmar, 20/7 – 21/7 Mattmar

Höga Kusten-bron, 27/7 – 28/7, Kramfors

* Mässa där MHF deltar med samma format som Ta Paus vid vägkanten.