Trafiken är allas vårt ansvar

Vi som är ute och rör oss är tänkande varelser och kanske inte alltid medvetna längre om de tre enkla ledord som gavs oss som tog körkort på 60- och 70-talen: ansvar, hän­syn och omdöme. Med de orden i bagaget hos oss alla skulle inte många olyckor ske. När vi tar ansvar för våra handl­ingar och för våra med­ trafikanter blir trafiken inte bara säkrare, den blir ock­så trevligare. Ingen tror sig då om att ha rättigheter; det blir självklart att vi bara har skyldigheter. Med det se­nare för ögonen ger vi va­randra mer utrymme och visar mer förståelse för de som ännu inte lärt sig alla regler. Hänsyn innebär bl. a. att vi förstår bilars svårigheter med att kanske hinna stan­ na i halt väglag. Bilister må ha det största ansvaret för oskyddade trafikanter, men också kanske det svåraste uppdraget: att hantera tyngd och hastighet på ett så­dant sätt att ingen kommer till skada på grund av just detta. En bil kräver mer hän­syn av framföraren än s t. ex. en cykel. Nu skall det inte tolkas så att cyklister och gångtrafikanter inte be­ hö­ er visa hänsyn: här är v det lika viktigt att vi tar ett ge­ ensamt ansvar för trafiksituationen. Är det halt så är det halt för alla. Bilisterna behöver få möjlighet att se och att agera i tid: reflexer är en självklar utrustning även i stadsmiljö. Reflexjackor, reflexbric­kor eller reflexband är den bill­igaste livförsäkring du l kan ha! Så var det det här med omdöme. En av de enklaste sakerna med omdöme är att vi är opå­verkade av gifter, medi­ci­ner eller distraherande n tek­nik. Alkohol, narkotika ell­er andra droger gör oss l lätt omdömeslösa.

Det är så enkelt idag att skapa en säk­rare trafik genom att installera alkolås. Snart kommer också ”droglås” och det finns redan teknik som hit­tar de trafikanter som håll­er på att somna. Trötthet är lika farligt i trafiken som fylla. Men det finns också teknik som när den används un­der framförande av fordon gör oss olämpliga; mo­biltelefoner, musik”ma­skiner” och annat kom­munikationsliknande. Allt som tar bort fokus på öv­rig trafik är att betrakta r som omdömeslöst. Dagens tra­fiksituation kräver att vi samt­liga gör vårt yttersta l när det gäller att vi tar vårt en­skilda ansvar, att vi inser att hänsyn till andra är ett bra sätt att minska olyckor och att vårt eget omdöme är vik­tigt för vår egen och andras överlevnad i trafiken. Min far sa att alla andra i trafiken var okunniga, omdömeslösa och utan hänsyn: med de orden i minne så blir det lättare att förstå min sons ord: mottrafikanter. När man vänder på det van­liga så uppstår i bästa l fall ett leende, men samtidigt också en förståelse av de tre viktiga delarna ansvar, hänsyn och omdöme. IngaSara Cardell, MHFare och körskortinnehavare se­dan 1968.

IngaSara Cardell,
Strålvägen 16,
860 30 Sörberge,
070-209 73 94,
060-55 44 90,
ingasaracardell(at)mhf.se
ingasaracardell(at)hotmail.com

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: