2010 var ett bra trafikår

Tillsammans kan vi se tillbaka på ett bra trafik-år 2010. Lägsta dödsolyckstalet på många år. Expertisen menar att lågkonjunkturen bidragit till färre fordon i trafik och dels lägre hastigheter. När det gäller hastigheten så kan den ha inverkan då vi i julhelgen såg ovanligt få allvarliga olyckor. Snövädret bidrog till att hastigheten reducerades avsevärt och sedan kan antalet ”svarta dagar” för ledighet ha bidragit. Men helt klart är att mitträcke har en mycket stor betydelse för att minska mötesolyckorna. Flera gånger om dagen gick trafikradion ut och varnade för att bilar ”hängde i mitträcket”. Dessa bilar kan i flera fall ha vållat dödsolyckor om räcke inte funnits och hastigheten varit större. På tal om snö, så har vi i vårt område fått mycket snö under de två första vintermånaderna. Mest kaotiskt var det i nyår och trettonhelgen då vägmaskineriet inte hann röja alla gator. I Sundsvall kördes helt sonika snön fast på gatorna hela tiden. I början på januari stängde busstrafiken av vissa rutter på grund av för dålig snöröjning. Den 15 januari då detta skrivs har fortfarande centrala stan inte röjts. När får Östermalm, Sidsjön, Haga o. s. v. sina gator uppröjda? Till Sundsvalls kommun har det under nov. och dec. 2010 inkommit 750 klagomål kring gatuunderhållet. Det märkliga i alla kommuner är att snöröjningsbudgeten alltid är slut efter två rejäla snöfall. Varför gör kommunerna alltid en underbudget för vinterunderhåll då vi finns i en del av landet där det med mycket stor sannolikhet snöar och blir is på gatorna? Är det dags för ett snöuppror? Sedan 2000 har vi haft den s. k. EU-mopeden och därmed förarbevis. Från 1 oktober 2009 infördes ett AM-körkort för den registrerade mopeden som tillåts framföras i 45 km/h. Studieförbund och trafikskolor har organiserat utbildning och examination. Från den 1 januari 2011 har Transportstyrelsen infört nya avgiftstyper och dels höjt avgiften på andra. Se annan artikel i RR. Detta medför i slutändan att kunden får betala avgifterna. I Stockholm där det kanske är relativt många som tar förarbevis blir avgiften inte så betungande/elev, medan vi i norra delarna av landet som inte har så många elever var, blir elevavgiften högre. Detta är en odemokratisk process om vi ser till devisen att hela Sverige skall leva. 

Vi har inte samma kollektivtrafik i norrland som i Stockholm, Göteborg och Malmö. Varför skall våra ungdomar som har längre till aktiviteterna och sämre kommunikationer måste betala en hög avgift, för att Transportstyrelsens tjänstemän skall övervaka utbildarna. Önskar Transportstyrelsen att endast en trafikskola i varje stad skall bedriva AM-körkorts och förarbevis-utbildning? Varför är en statlig myndighet självförsörjande genom avgifter från ungdomar? Glädjande kan vi notera att alkolås finns i nästan hälften av landets trafikskolebilar. Det innebär att redan vid utbildning i B-körkort blir det en naturlig del att blåsa. Förståelsen för alkolås ökar och vi får förhoppningsvis en säkrare biltrafik. 2011 har flera MHF aktiviteter på agendan vilket presenteras löpande här i RR. Men miljöfrågan blir allt aktuellare både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Under 2010 genomförde vi två seminarier i regionen där olika bränslen resp. miljöbilstyper behandlades. Fler sådana seminarier sker under 2011, men du behöver inte vänta på dessa. Studieförbundet NBV satsar på fortbildning kring 120 gram. Vänd dig till din MHF-ordförande eller till NBV-kontoret så kan de ge tips på hur du och dina vänner kan få mera kunskaper kring bilmiljö och bilekonomi. Då vi ändå är inne på bilen och trafiksäkerhet så är min förhoppning att alla regionens medlemmar skall komma med i en trafikcirkel. ”Rätt och Vett i Trafiken” eller 65 +. Det är säkert ett bra tag sedan som du erövrade nuvarande körkort. Sedan dess har många nya vägskyltar tillkommit och regler införts. Det är inte helt enkelt att hänga med även om lokalpressen brukar skriva om nyheter i halvårsskiftet. Det är mycket skönare om man är säker i trafiken, då behöver man inte hetsa upp sig på andra trafikanter. Kom med i en studiecirkel! MHF-regionen önskar öka kommunikationen med medlemmarna. Det finns många möjliga kanaler. Post, e-post, insändare i RR eller ett telefonsamtal till närmaste regionstyrelseledamot. Tag chansen att påverka regionens arbete för ökad trafiksäkerhet och trafiknykterhet. Kom gärna med förslag till vad MHF i övrigt kan göra för medlemsnyttan. Ring eller skriv.

Mats Danielsson

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: