Säg ifrån mot Gårdsförsäljning

Frågan om gårdsförsäljning av starkvaror har åter aktualiserats. Precis som som med andra förslag där argumenten kommer av viljan att det skall införas, inte för att det är något bra eller behövs. Redan förra gången när frågan var uppe fick till synes, på ytan, oskyldiga och sakliga argument och information utrymme som inte har där att göra.
Tonläget blir med sådan ”information” högre än nödvändigt och mer desperat, med pajkastning och vad skulle kunna betecknas som dubbelbluffar, omvända fakta, överdrifter, ovidkommande jämförelser av äpplen och päron, där man arbetar med att få åsikter att framstå som sannolika fakta. Fler och fler bemästrar nu konsten att förminska fakta till åsikter och ogrundade åsikter utan substans att bli dagens sanning. Går de sedan krydda med att åsikten framförs av en person som representerar alla människor, eller åtminstone en majoritet är fortsatt argumentation överflödig. ”Alla” tycker ju (eller borde) tycka precis så och allt annat är därmed uttryckt av minoriteten och därför irrelevant. Vi har fått se världsledare som lägger ut dimridåer, frångår ämnet, slirar på sanningen, utelämnar fakta och ljuger där det är svårt för mottagaren att kontrollera hur det sedan faktiskt ligger till, men så har kritiken också varit stark.
Argument för gårdsförsäljning att det skapar arbetstillfällen låter som det skulle trygga hela landsbygdens fortsatta överlevnad, men meningen med microbryggerier är just att det handlar om en- eller fåmansföretag. Blir de många måste de omstrukturera och gå ihop för att det är den som går bäst som klarar sig i det långa loppet. Alla företagare som skapar jobb och tillväxt ute på landsbygden behöver enklare regler, inte bromsklossar, men det gäller även utan gårdsförsäljningens införande, så argumentet hör därför inte in i sammanhanget. IOGT-NTO har tittat närmare på argumentationen och kommit fram till att det saknas underlag till undersökningar eller statistiska beräkningar om turism som styrker påståenden om vad det kan göra för näringen. Argumentationen bygger istället på ”generella ekonomiska antaganden” och erfarenheter från branschen i stort och alltså inga fakta som säger att turismen kommer att av gårdsförsäljning. Vidare behöver inte det ”närodlade” processas för att bli starkvaror i flytande form utan gör bäst nytta när det stannar vid delikatesser från trakten, men alkohol är inte hälsinge-ostkaka, kôlbullar, nyslungad honung, husets saft eller glôdhôppor. Alkohol är inte en vanlig vara, och ska därför inte heller behandlas som en sådan.
Det som behövs är en levande landsbygd som just lever, låt den därför blomstra av sina unika förutsättningar med olika grödor, inte av en och samma gröda. Turism behöver ett fylligt och varierat utbud för att frodas över tid. En stor bredd med varierat utbud av upplevelser, boende, mat och underhållning som kompletterar varandra bör prioriteras istället.
Det har skickats in en finurlig frågeställning till EU-kommissionen och kommissionären som ansvarar för konkurrensfrågor, troligtvis för att den vägen sågs som mest framkomlig att få ett svar som kan tolkas gynnsamt om man vill införa gårdsförsäljning. Det är dock EG-domstolen och inte kommissionen som i så fall avgör monopolets ställning gentemot gårdsförsäljning. Två statliga utredningar har redan visat på att försäljning av alkohol direkt till konsument från tillverkare i Sverige är oförenligt med Systembolagets ensamrätt enligt EU-rätten. Det ger således stöd för att läsa svaret från EU-kommissionären att nuvarande form är rätt.
För att besöka gårdsbutiker som säljer alkoholhaltiga drycker behöver man färdas en bit, speciellt som förväntningarna är att dessa försäljningsställen skulle dyka upp på landsbygden. Ur vår synpunkt vore det olyckligt om någon beger sig ut i trafiken efter öl- eller vinprovning. Skulle ändå det komma ett införande av gårdsförsäljning måste insatser ske som är effektiva. Inlämnande av bilnycklar med utkvittering genom alkolås för kunna köra hemåt? Är övernattning? (Är därmed hotell-liknande sidoverksamhet förenligt med småskaligheten?)
Systembolagets monopol på marknaden finns där för att återföra medel till staten för de skador som alkoholintag medför. Modellen gör att ingen enskild pekas ut, men indirekta kostnader täcks och fördelas över gruppen. Att ta bort den delen och istället ge småskaliga aktörer en liten vinst, men fortsatt förorsaka mänskligt lidande så att hälsovård och kommunernas sociala budget belastas med extra kostnader är inte ansvarsfullt och helt enkelt oacceptabelt. Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem och alkoholberoende är en folksjukdom som inte bara drabbar personer direkt utan även indirekt t.ex. i form av medberoende. Skador på tredje person handlar exempelvis om barn i familjer med beroende eller personer som utsätts för alkoholrelaterat våld eller övergrepp.
Överdrifter om att torrlägga Sverige eller restaurangnäringen tas upp för att röra upp känslor, men tillför ju inte saklighet i argumentationen. Den svenska modellen drar in pengarna som motiverar alkoholskatt och Systembolagets plats.
Finland brukar tas upp som exempel för att man hade gårdsförsäljning långt innan det blev känt ”officiellt”, ifrågasätts för deras lagstiftning kring gårdsförsäljningen. Om EG-domstolen anser att de gynnar de lokala producenterna kan dras alkoholmonopol gå om intet. EU-kommissionen anser nämligen att de inhemska producenterna i Finland gynnas framför producenter från andra EU-länder, vilket gör att Finland försöker vrida och vända på formuleringar och regleringar för att hitta något som EU kan godkänna.
Förespråkarna vill skifta fokus bort från just följdverkningarna och istället peka på individuella orsaker och förhoppningar om förbättringar som i bästa fall presenteras i vad som för ovana öron tolkars som utfästelser. I Dagens Nyheter kommer det till uttryck ”Med ett minimum av kreativitet går det att hitta en lösning som tillfredsställer både besökare, bönder och Brysselbyråkrater.”
Produkterna kommer utvecklas med tiden och när finsmakarna med intresse för lite exklusivare varor hittat en annan och exklusivare produkt är det närmaste för producenter att skapa en billigare variant som lockar bredare massor. Dagens samhälle fungerar så, se bara på elbilen, smarta telefoner osv, de första är dyra så bara några få kan köpa en, men efter ett tag kommer billigare och mer avancerade versioner i allt större upplagor.
Vissa anser att det är fantasifullt att tro att ungdomar och alkoholmissbrukare skulle göra sig besväret att bege sig till ett bryggeri eller en delikatessbutik för att få tag i alkohol. I närheten av Mackmyra Whisky, Blaxta Apple Ice Wine eller Jämtlands Steamer skulle kan man väl ändock tänka sig att de kommer ”äga” alkoholkonsumtionen? För den som är törstig så ha priset ingen betydelse, bara man får det man är ute efter. För att göra en liknelse med något annat: ”Han har inget problem med att bensinpriset gått upp så mycket och blir ännu högre på sommaren, för han handlar ändå bara för 100 kr varje gång”.
Skulle gårdsförsäljning bli verklighet där varje ställe blir ombud för Systembolaget kan man utan allt för mycket tankemöda räkna ut att ovanstående antagande om var ungdomar och alkoholmissbrukar kommer uppehålla sig, infrias ganska snart.
Även i liten skala introducerar man problem, inte för försäljningen i sig, utan för att det innebär att man inför ett vinstintresse till vilket det kommer en uppdriven försäljning och konsumtion av alkohol i detaljhandeln. En av anledningarna till att Sverige har lägre alkoholskador än resten av Europa är att det inte finns något incitament på Systembolaget för att få människor att köpa mer alkohol än de tänkt sig som kommer med rabatter och ”köp 3, betala för 2”-erbjudanden.
Att gårdsförsäljning skulle vara en avgörande tillväxtfråga för glesbygden är därför svårt att se även om det hävdats bland annat att det skulle leda till en mer levande landsbygd. Vad man bygger sådana påståenden är oklart och inget som någon presenterat fakta om, bara åsikter i vanlig ordning.
Jan-Erik Lärka

 

Annonser

Vänner i MHF Camping Club

Det är så trevligt att ta bilen och husvagnen för att åka bort några dagar på semestern, besöka vänner, bekanta och stanna till på MHF Camping Clubs riksträff någonstans i Sverige. Årets riksträff anordnades i Vingåker av sektion Sörmland under ledning av Bernt Mählqvist.
När det så kom på tal att anmäla sig för att åka riksträffen erbjöd sig Kent och Sylvia Ivarsson att ta husvagnen på släp bakom deras husbil så att vi kunde komma ner till Vingåker på riksträffen. På så sätt kunde vi resa tillsammans ner, men ändå ha egen husvagn med och på plats.

DSC_0239

Emma Grön är en mysig restaurang med god mat

Dagen började med regn när vi stannade till vid högbacka, men vid lunchtid på vägen ner var vi i närheten av Strängnäs och började hålla utkik efter någonstans att äta när så skyltar till restaurang Emma Grön dök upp. Det visade sig att restaurangen hade öppnats igen vid midsommar efter att varit stängd ett tag. De nya ägare inriktar sig på husmanskost, grillat och bröd från eget bageri och utifrån hur välbesökt och god mat de serverar, hittade vi rätt. Utbudet på menyn skall tydligen också variera under året allt efter tillgång på råvaror vilket ytterligare understryker restaurangens inriktning där gammalt och nytt förenas. Husen är timrade och har torvtak vilket inte är allt för vanligt att se i dagens samhälle, men så gör det också stället mysigt.
Väl framme på Folkets Park i Vingåker fick vi traditionsenligt välkomstfika som brukligt är vid riksträffarna i MHF Camping Club. När väl ekipagen är på plats, hälsar man på hos varandra och pratar en stund över en kopp kaffe eller te kvällarna igenom, därför är riksträffarna så bra ställen att umgås på.
Kommunen välkomnade oss med information om Vingåker och Maria Bergström invigningstalade i Vingåkers fina kyrka. Anders Marklund var konferencier vid riksträffen och guidade alla genom programmet de olika dagarna. Varje dag fanns det också nya tipsrundor med frågor att svara på, men även möjlighet till att spela Boule för de som ville. Spelmän som är medlemmar i MHF Camping Club spelade och underhöll på kvällarna. En av kvällarna underhöll Elisabeth Lord tillsammans med maken Tommy Gunnarsson och på fredagskvällen spelade CERUUS från Norrköping upp dans till. Beroende på hur mycket man orkade och hann med erbjuder träffarna mycket.
Till sist vill vi framföra vårt stora TACK till våra goda vänner Kent och Sylvia Ivarsson från Lit (Z 4938) för att de gav oss möjligheten att delta. Tänk vad det känns bra att ha sådana vänner, men i MHF Camping Club är vi också måna om varandra.
Inger Ekengren och Kjell Andersson (X 2268)

Ta Paus vid Hornöberget

Detta bildspel kräver JavaScript.

MHF Kramfors arrangerade Ta Paus vid Hornöbergets rastplats lördag och söndag den 29 – 30 juli. Platsen är vackert belägen vid Höga Kusten bron när man kommer norrifrån. Vi bjöd på kaffe, the eller saft och bröd som uppskattades av många besökare. Naturligtvis informerade vi om arbetet inom MHF med nykterhet i trafiken, alkobommar och drogtester. På söndagen visade vi nya instrument för drogtest som bland annat finns i Tyskland men kommer troligen till Sverige.
Cirka 120 påsar med MHF material delade vi ut, 90- 100 koppar kaffe serverades, 44st svar på Ta Paus – Enkäten lämnades in och 49st namnunderskrifter för ny lag mot eftersupning. Tyvärr lyckades vi inte den här gången värva någon ny medlem men hoppas på att någon anmäler sig själv i efterhand.
I år hade vi svårt med att få MHF funktionärer att ställa upp och hjälpa till på grund av sjukdom, arbete och annat förhinder. På lördagen fick vi hjälp av Sabrina Sandhu från förbundskansliet som är ansvarig för Ta Paus och hennes mor var också med. En bra lösning så att jag slapp att vara ensam.
Foto och text: Per-Olov Törnkvist

Ta Paus 2017 E14 Mattmar

Helgen 22-23/7 var det dags igen för Mattmar och Lit-Häggenås lokalavdelningar att prata om alkohol och droger, samt vikten att Ta Paus. Vi hade dukat upp med kaffe och bullar. Uppvaknandet var också med, liksom enkäten för underskrift. Lördagens bemanning var från Lit-Häggenås med Kent och Sylvia Ivarsson, från Mattmar Bo Bergkvist, Gunvor Tengroth och Eva Sahlin. Lördagen var blåsig men inget regn.
Söndagen bjöd på bättre väder solen sken så det var lite varmare. Vi hade vältebilen på plats och den drog många nyfikna, som undrade vad det var, några åkte också och fick känna hur bra det är med bilbälte. Uppvaknandet var med också denna dag. Det bjöds även på kaffe och bulle. Uppskattningsvis var det ett 50-tal som gästade oss.
Bo Bergkvist

Utställningsdag i Ramsele

Ramsele Motorhistorisk

Veteranbilar på Ramelse motorhistoriska utställningsdag

Ramsele motorhistoriska förening arrangerade utställningsdag lördagen den 15/7 – 2017 med veteranbilar och motorcyklar. Ca. 400 olika fordon bl.a. amerikanska och europeiska veteraner visades upp och det var mycket folk som gick omkring och tittade på de olika fordonen. Det fanns utställare med varor av olika slag på plats. Eva Sahlin och Bo Bergkvist deltog för MHF, i år med vältebil och promilleglasögon. NBV med Mats Danielsson med fru samt Gunilla Lindskog från föreningen fruktdrycker hade med sig alkoholfria drycker för provsmakning. Vi tre föreningar delade bord och hjälptes åt.
Bo Bergkvist

Hotingsmarknaden 17 juni

Ledningen för Hotingsmarknaden tog tidigt kontakt med Bo Bergkvist och hörde om han kunde komma upp med vältebilen till marknaden. Eftersom han blev förhindrad på lördagen så for jag och Kent upp istället.

Kent informerar åkande innan han startar vältebilen

Kent informerar åkande innan han startar vältebilen

Kl. 7.00 på lördagsmorgonen for vi upp till Hoting för att hinna fram och packa upp innan marknaden började kl.10.00. Förutom vältebilen hade vi med oss uppvaknandet. Vi hade kopplat vältebilen till husbilen och packat övrigt material som vi skulle ha med oss redan på tisdag kväll eftersom Kent har trialverksamhet med MHF-Ungdom onsdagar och torsdagar och på fredagen var vi på skolavslutningsfesten som fritidsgården anordnar. Där hade vi som vanligt en del av femkampen.
Vi hade otur med vädret så uppackningen skedde i rejält med regn. Fram på dagen klarnade det upp så innan marknaden stängde hade vi en hel del folk. Det var många som provade på att snurra runt i vältebilen bland annat ett antal unga nysvenskar.
Även en hel del kom fram och tittade på uppvaknandet. Konferenciern gick runt till alla utställare med mikrofon och intervjuade dem. Ett tag efter att jag pratat med honom så kom det 3 bilkårister och ville se på uppvaknandet. En av dem är bilskollärare och funderade på material till bilskolan så jag hänvisade henne till kansliet i Stockholm.
Under marknaden hade vi sällskap av NBV under det tak som vi satte upp. De var där och i första hand pratade de om att bära barn i sjal.
När vi for hem på lördag kväll så lämnade vi kvar vältebilen men tog hem uppvaknandet.
Bo åkte upp på söndagen när vi var upptagen med annat. Han hade också med sig promilleglasögonen. På söndagen hade det varit väldigt lite folk på marknaden så han hade bara 3 som snurrade i vältebilen.
Sylvia Ivarsson

Expo Norr i Östersund 29 juni – 2 juli 2017

Eftersom nykterhetsrörelsen i Jämtland inte hade någon gemensam monter i år valde vi i MHF att ha en egen monter. Detta eftersom det är ett bra tillfälle att visa upp sig och visa vad vi jobbar med. I år var vi ute och hade utställningsvagnen som bas. Med oss hade vi uppvaknandet och promilleglasögonen. Givetvis hade vi även laddat upp med broschyrer. Placeringen var den bästa tänkbara. All besökare var tvungna att passera oss på både in- och utvägen så även om de inte stannade så såg de oss i alla fall. Direkt efter oss stod Motormännen och efter dem hade FMK sin monter så vi var 3 på rad som jobbar med trafiksäkerhet. Det var inte det bästa vädret under de 4 dagar mässan varade. De 3 första dagarna var de badväder vilket inte har varit särskilt vanligt denna sommar och den sista dagen så var det mulet och regnade på eftermiddagen. Detta gjorde att det kom mindre besökaren än vanligt.

Gunvor Tengroth och Ove Rosendal i MHFs monter på ExpoNorr.JPG

Gunvor Tengroth och Ove Rosendal i MHFs monter på ExpoNorr

Har inte fått någon officiell siffra men skulle gissa på ca 15.000.
Det var en hel del som stannade vid vår monter och tog del av budskapet med uppvaknandet. Som vanligt är det många som får sig en tankeställare att öl innehåller så mycket alkohol men även cider och vin är det många som inte kunskap om. Några som kom sa att sedan jag ”lärt” dem vid tidigare mässa hur mycket alkohol öl innehåller så tänker de efter innan de dricker lättöl till maten och gärna väljer ett annat alternativ om de ska köra bil direkt efter. Det visar att vi gör nytta när vi är ute.
Även promilleglasögonen var det många som provade. En kommentar där är att är det så här jag är när jag är berusad. Vi pratade också allmänt om trafik- och alkohol/drogfrågor och om medlemskap i MHF men det var ingen som skrev på direkt även om en del tog med sig en värvningsbroschyr. En hel del broschyrer och Motorföraren delade vi också ut. Under söndagen var det en del som kom fram och talade om att de blivit stoppade på väg till mässan i en nykterhetskontroll som polisen hade vid en av infarterna till Östersund. Detta upplevdes positivt av dem. Det är många som talar om för oss att de tycker att vi gör ett bra jobb när vi är ute och informerar vilket är glädjande att höra.
Det är svårt att säga hur många vi 6 funktionärer pratade med dessa dagar men en grov gissning är omkring 500 personer.
Vid pennan Sylvia Ivarsson